Oivasmilisar

Kasnäs Oiva-rapporter

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. De kommunala inspektörerna utför inspektioner i enlighet med tillsynsplanen som förut.

Här hittar du Livsmedelsäkerhetsverkets resultat:

Kasnäs Oiva-rapporter