Bokningsvillkor

VILLKOR FÖR GRUPP- OCH KONFERENS-BOKNINGAR

För att ert besök hos oss blir lyckat, förutsätter vi att följande villkor och rekommendationer följs, ifall annat inte överenskommits.

Bokningar

Senast 2 veckor före tillfället skall beställaren ge hotellet ett konferensprogram med tidtabell. Vid bokning med logi skall beställaren också ge en namnlista över deltagarna med önskemål om rumsindelning. Även måltidsval och eventuella födoämnesallergier bör meddelas.

Senast 1 vecka före tillfället bör det slutliga deltagarantalet meddelas.

Hotellrummen står till ert förfogande från kl. 15.00 och utcheckningen är senast kl. 12.00 på avresedagen.

Har beställaren särskilda önskemål vad gäller t.ex. specialutrustning, möblering, eventuella transporter, programservice mm. skall dessa framföras redan vid beställningstillfället.

Annulleringar

Beställaren kan annullera bokningen i sin helhet utan kostnad 30 dygn före tillfället. Ifall bokningen annulleras senare har hotellet rätt att debitera beställaren 100 % av bokningens värde. Ifall gruppbokningen annulleras pga sjukdomsfall, bör läkarintyg uppvisas för att undgå annulleringskostnad.

Om Kasnäsudden Ab drabbas av särskilda kostnader – utöver själva värdet av beställningen – till följd av en avbeställning, skall dessa ersättas till fullo av beställaren.

Specialarrangemang

Ifall hotellet/restaurangen på beställarens önskemål skaffar specialtillstånd såsom lov för förlängd utskänkning eller skaffar program, orkester, utsmyckning, konstruktioner eller dylikt förbinder sig beställaren att betala kostnader som uppstått.

Betalning

Beställaren är ansvarig för att betala för de tjänster som bokats. Betalning skall erläggas enligt överenskommelse. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta anmälas till hotellet i förväg. Ifall kunden vill betala de tjänster han beställt med faktura är betalningstiden 14 dygn och faktureringstillägget 7 €/faktura. Faktureringsadressen bör meddelas i förväg. Dröjsmålsräntan är enligt räntelagen.

Om deltagarantalet minskar eller vid ”no show” efter bekräftelsen 1 vecka före tillfället, har hotellet rätt att debitera kostnader i sin helhet.

Force majeure

Strejk, brand, eller andra av Kasnäsudden oavhängiga omständigheter som avviker från det normala ger Kasnäsudden rätt att annullera kontraktsvillkoren utan förhandsanmälan eller ersättningsskyldighet. Samma gäller även den andra parten i kontraktet.

Övriga villkor

Beställaren är skyldig att skydda de utrymmen och möbler han hyrt från skada. Beställaren är ansvarig för alla skador som hans utrustning, personal, artister eller publik förorsakar Kasnäsuddens egendom. Beställaren förbinder sig att följa personalens anvisningar vad gäller bruk av Kasnäsuddens utrymmen och egendom. Beställaren bör utnämna en ansvarsperson för tillfället. Kasnäsudden har rätt att debitera beställaren för samtliga kostnader för alla extra utgifter, t.ex. reparationer och extra städning.