UUA-dag

En dag av energi

UUA-DAG (TYKY-PÄIVÄ)

FÅ NY ARBETSENERGI
(UUA - att Utveckla och Upprätthålla Arbetsförmågan)


Välkomna till Kasnäs bad för att tillbringa en omväxlande UUA-dag! Programmet kan t.ex. bestå av tester, motion, föreläsningar, fritid samt god mat.

Programexempel:

09.00 Ankomstinfo, juice och frukter

09.30 UKK-gångtest

11.00 Avslappning: Föreläsning och praktisk övning

12.00 Mätning av fettprocent

13.00 Lunch

14.00 Kaffe (feedback på gångtestet och fettprocentsmätningen)
 
15.30 Vattenmotion och fritt program i bassängerna


Minimi 10 personer.

Pris: 75 € / person (Må-Lö)

Obs! Kom ihåg att inte använda njutningsmedel 2 h före UKK-gångtesten!