KivaQ-utvecklingsworkshop

Utveckla, förbättra och uppnå resultat

Skärgårdens Arbetshälsoakademi ordnar 1-3 dagars seminarium för att utveckla organisationers arbetsvälbefinnande, produktivitet och lönsamhet. Som metod används KivaQ-utvecklingsworkshop. Metoden, som vetenskapligt har konstaterats vara effektiv, har utvecklats av akademins rektor, specialisten i företagshälsovård Ove Näsman. Under seminariet får ni samtidigt njuta av Skärgårdshavets unika natur och badhusets välmåendetjänster.

Vi kan även ordna skräddarsydda, kortare föredrag. Be gärna om programexempel. 

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation om de tjänster som akademin erbjuder fås av Ove Näsman tel. 0400-218537 eller ove.nasman(at)kivaq.fi