Meddelande

COVID-19

Hotellet, restaurangen och badhuset öppnades 1.6.2020 i enlighet med anvisningar och rekommendationer angivna av regeringen och THL. Våra kunders och vår personals säkerhet och hälsa är avgörande i vår verksamhet. På vår hemsida och på våra sociala medier informerar vi närmare om olika specialarrangemang och åtgärder som vidtas för att trygga allas säkerhet.

Alla våra enheter betjänar normalt, öppethållningstiderna på sidan kasnas.com. Basturna är fortsättningsvis stängda.

Vår försäljning betjänar måndag-fredag kl. 8.00-15.30.

Välkomna till Kasnäs!

 

Hotellchef Tanja Liljeqvist tel. 040 535 2105.