Caravanområde

Ordningsregler

 

 • Anmäl dig vid ankomst till hotellets/badhusets reception. Fyll i resandekortet, utför betalningen 31 €/dygn och du får din platsnummer. Följ angivna regler.
 • Check-in från kl. 16.00 och check-out senast kl. 14.00.
 • Det är förbjudet att göra upp eld på caravanområdet. Eldplatser/grillstugor finns på området.
 • Det är tillåtet att röra sig med motorfordon endast mellan ingången och din egen plats.
 • Om du anländer på kvällen, undvik att störa.
 • På området råder nattro kl. 22.00-07.00. Under nattron är det förbjudet att använda utegrillar och köra med motorfordon. Respektera andras önskemål om att få vara i lugn och ro.
 • Tältning på caravanområdet är strängt förbjudet.
 • Håll området runt din campingplats snyggt och städa det noggrant när du avlägsnar dig. För sopor och avfall till för dessa avsedda avfallsbehållare. På området finns ett blandavfallskärl. Nära förbindelsebåtsbryggan finns sopsortering.
 • Det är strängt förbjudet att införa vapen samt andra störande och farliga föremål på området.
 • Husdjur bör hållas kopplade och får ej vistas på simstranden.
 • Områdets ansvariga ansvarar inte för lösöre, egendom och motorfordon som försvunnit på området, ej heller för eventuella olyckor som inträffar på området.
 • Säkerhetsavståndet mellan ekipagen bör vara 4 m.
 • Det är förbjudet att dela ström från elstolparna samt att dra skarvsladdar över körvägen.
 • Handel på området är förbjuden.
 • En person som inte följer givna instruktioner kan avlägsnas från platsen.

  OBS! Barn vistas i badhuset på föräldrarnas ansvar. Barn under 10 år och icke-simkunniga barn får endast vistas i badhuset i sällskap av en vuxen.

Basturna är varma kl. 8.00-11.00 och 18.00-22.00.

Telefonnumror:

Nödnummer 112

Hotell/Badhus +358 (0)2 5210 100

Restaurang +358 (0)2 5210 115

Butik +358 (0)2 5210 116

Hamn +358 (0)2 5210 117

Dejournummer under nattetid +358 (0)40 5927 173 (restaurangchef)

VÄLKOMNA - HOPPAS ATT NI SKALL TRIVAS!