Badhus

Badhusets ordningsregler

1. Simtiden är två timmar inklusive dusch och klädombyten.
2. Kom ihåg att tvätta dig noggrant innan du går till bastu och bassänger.
3. Använd inte baddräkt i bastu och dusch.
4. Simning är tillåten endast i baddräkt. Shorts är inte tillåtna!
5. Visa respekt för övriga gäster. Det är förbjudet att springa, föra oljud eller på annat sätt uppträda störande i badhusets utrymmen.
6. Med undantag av den djupa ändan av den stora bassängen är det förbjudet att hoppa i bassängerna.
7. Mat (inklusive tuggummi) får inte medtas till omklädnings- och bassängutrymmen, liksom inte heller föremål som kan gå sönder.
8. Rökning är förbjuden i hela badhuset, liksom användning av berusningsmedel. Man får inte heller vistas i bassängområdet i berusat tillstånd.
9. Personer som lider av smittsam sjukdom får ej vistas i badhusets omklädnings-, dusch- och bassängutrymmen.
10. Barn vistas i badhuset på föräldrarnas ansvar. Barn under 10 år och icke-simkunniga barn får endast vistas i badhuset i sällskap av en vuxen.
11. Vi ansvarar inte för kvarlämnade saker. Hittegods till ett värde av under 20 euro förvaras högst en månad.
12. Säkerhets- och ordningsanvisningar och regler givna av personalen måste följas. Personer som inte följer dessa regler kan bli tvungna att lämna badhuset.           13. Vänligen observera att brottslagen förbjuder all fotografering i badhusets omklädnings- och duschutrymmen.