Vattengymnastik

Vattengymnastik på tisdagar

Alla med! Förfrågningar och anmälningar tel. 02-5210 100

Tisdagar, dragare Johanna Sjölander

Kl 17.20 Hydrospinning
Kl 18.20 Hydrospinning
Kl 19.20 Hydrobiq

Pris:
Hydrobic 3 € + inträdesavgift
Hydrospinning 5 € + inträdesavgift